Postbus 9 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
(M) +31 653 738 200
(E) info@stralingsadviesonline.nl
Stralingsproducten
home › Straling en gezondheid

Straling en gezondheid

Wat is straling?

Elektromagnetische straling, niet te verwarren met radioactieve straling, is energie die apparaten met een in of externe stroombron afgeeft aan de directe omgeving. Vaak is het verspreiden van straling onderdeel van de werking, zoals bij mobiele telefoons of zendmasten. Ook regelmatig is het een onbedoelde bijwerking van een apparaat of installatie zoals een lamp of verlengsnoer of een hoogspanningsmast. Verschillende bronnen van straling geven verschillende soorten elektromagnetische straling af.

Welke apparaten geven straling af?

Alle apparaten die een batterij hebben of op het stroomnet zijn aangesloten, zijn verspreiders van elektromagnetische velden. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, laptopcomputers, internet modems, zendmasten voor mobiele telefonie (UMTS of GSM), radio wekkers, hoogspanningsmasten enz.

Hoe erg is straling?

Uit honderden medische en wetenschappelijke onderzoeken en experimenten blijkt dat het lichaam biologisch wordt beïnvloed door elektromagnetische straling. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen geconstateerd in het DNA (breuken), in bloedcellen (vorm en bewegelijkheid), cellen (doorlaatbaarheid celmembraan), hersenen (verandering hersengolven, hormonen (verhoging cortisolwaarden ookwel stresshormoon genaamd). 

De wetenschappelijke en beleidsmatige discussies gaan over de vraag hoe schadelijk die veranderingen zijn. Het lichaam herstelt doorgaans de biologische veranderingen zelf, als de blootstelling is gestopt. En daar zit nu juist het probleem. De enorme explosie van straling producerende apparatuur, biedt het lichaam nauwelijks meer tijd om de natuurlijke biologische situatie te herstellen. En ook heeft de moderne mens er op steeds jongere leeftijd mee te maken!

Artsen en therapeuten krijgen in toenemende mate te maken met een groep mensen die gevoelig zijn voor vormen van straling. Zij krijgen gezondheidsklachten in nabijheid van stralingsbronnen. Dit wordt  Electro Sensitiviteit  genoemd. Sommige mensen ontwikkelen een allergie tegen straling. Dat wordt Elektro Hyper sensitiviteit of EHS genoemd (http://www.stichtingehs.nl/). In Zweden is EHS een geaccepteerde reden voor arbeidsongeschiktheid.

De wetenschap begrijpt nog erg weinig van de achtergronden van het ontstaan en de precieze werking van gevoeligheid voor straling, temeer daar niet alle mensen op dezelfde wijze reageren op bronnen van straling. Naar schatting is ca 1-3% van de mensen hypergevoelig en 20% is zo gevoelig dat er na enige tijd klachten op treden.

In april 2009 heeft het Europese Parlement met overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen, die de Euro commissarissen en nationale regeringen oproept om te komen tot preventief beleid en het doen van meer onderzoek. In Frankrijk zijn om gezondheidsredenen mobiele telefoons verboden op scholen.

Hoe weet ik of ik al last heb van straling?

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat bepaalde klachten duiden op een te sterke blootsteling aan elektromagnetische straling en een verhoogde gevoeligheid er voor. Via de persoonlijke test op deze site krijgt u inzicht of er een grote kans is dat uw klachten met elektromagnetische straling te maken zou kunnen hebben.

Diverse onderzoeken wijzen op een verband tussen elektromagnetische straling en klachten als:
 

 • Slapeloosheid
 • Hoofdpijn, migraine
 • Hoge bloeddruk
 • Rusteloosheid, gevoelens van stress
 • Verlies aan concentratie, productiviteit, etc.
 • Spierklachten
 • Verzuring verschijnselen, gewrichtspijnen
 • Duizeligheid
 • Allergieën
 • Hyperactiviteit
 • Chronische vermoeidheid

Je kunt ook de Gratis Online Stralingstest doen op deze site.

Wat zegt de Nederlandse overheid over straling?

In Nederland is het beleid gericht op het handhaven van de volgens vele artsen en wetenschappers veel te ruime normen voor de sterkte van zendinstallaties. Nederland volgt hierin de officiële aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsraad (WHO). Andere landen hebben blootstellingsnormen gesteld die veel strenger zijn. Nederland zal haar beleid pas aanpassen als de wetenschappelijke discussies over de gezondheidsrisico's volledig zijn uitgewoed. In landen als Frankrijk, Oostenrijk, België, Israël, Australië, worden momenteel al preventieve maatregelen genomen.

Hoe kan ik mij beschermen?

Je kunt je beschermen tegen straling door stralingsbronnen weg te nemen (vermijden) of door het toepassen van producten die de (biologische bij-) effecten van straling wegnemen (harmoniseren).
Vermijden kan men doen door o.a. apparaten met straling te verwijderen, meer stralingsarme apparaten kiezen en of speciale afschermingsproducten te laten plaatsen. Op deze adviessite  vindt u voorbeelden van verstandige keuzes en tips over vermijden van blootstelling aan straling. 

Op de Stralingsproductensite vindt u een selectie aan producten die ontwikkeld zijn om zonder speciale aanpassingen aan de apparaten of het woonhuis, de  belastende- en verstorende effecten van elektromagnetische straling sterk te verminderen. 

Ohm ElectroCare hecht er bij haar keuze en advies van oplossingen aan of de werking van de beschermingsproducten afdoende in wetenschappelijke biologische testen is aangetoond. Daarnaast biedt Ohm ElectroCare voor alle producten recht op terug gave met geld retour, indien het product niet aan de verwachtingen voldoet.