Postbus 9 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
(M) +31 653 738 200
(E) info@stralingsadviesonline.nl
Stralingsproducten
home › Slim apparaten kiezen

Slim apparaten kiezen en bedienen

Om onnodige blootstelling aan straling te vermijden is het van belang om bij de aanschaf van apparaten goed op te letten. Hierna volgen voor enkele praktische tips.

Mobiele Telefoon

 • Gevoelige mensen hebben meer last van smartphones dan van telefoons zonder data mogelijkheden. Smartphones gebruiken n.l. meer soorten straling
 • Verschillende typen toestellen hebben verschillende zendwaarden, uitgedrukt in SAR waarde. Aangenomen wordt dat toestellen met een hoge SAR waarde meer belastend zijn dan toestellen met een lage SAR waarde. De SAR waarden van verschillende typen toestellen vindt u op een SAR waardensite. N.b. De SAR waarde is een indicatie voor het zendvermogen, niet voor de biologische beïnvloeding. Er zijn ook gevallen bekend waarbij mensen zelfs veel last hadden van een toestel met een lage SAR waarde.
 • Handsfree bellen (op de speaker) vermindert de blootstelling aan straling. Omdat snoertjes het toestel via een metalen draadje met het oor verbinden, wordt de blootstelling aan straling slechts in enige mate beperkt. Het snoertje functioneert als antenne die de straling het oor in leidt. Een bluetooth oortje is geen volledige oplossing voor de stralingsbelasting. De bluetooth zender in de oorschelp geeft stralingswaarden af die fors sterker zijn dan de natuurlijke elektrische signalen in het lichaam, met biologische beïnvloeding als gevolg.
 • Ondanks het in acht nemen van bovengenoemde tips blijft de straling van mobiele telefoons in alle gevallen in zekere mate belastend voor de gebruiker en wordt een goede beschermer aangeraden.

Laptop

 • Laptop computers zenden een veelheid aan elektromagnetische velden uit. Ze bevatten een WiFi zender, een blue tooth zender, een heleboel elektronica die elektromagnetische frequenties afgeeft en de spanningsnoeren zijn vaak niet voorzien van een stekker met randaarde. Hierdoor geeft de gehele laptop een sterk elektrisch veld af. Let dus in elk geval op dat uw nieuwe laptop een voedingskabel met randaarde heeft.

DECT draadloze huistelefoon

 • 99% van alle draadloze telefoons werken met basisstations die continu zenden, ook als er niet gebeld wordt. Daarbij zenden ze met een sterkte van meer dan 50.000mikroWatt per kubieke meter , waarbij Duitse voorzorgsnormen 10 mikroWatt-m2 maximaal toelaatbaar vinden voor woonvertrekken. Onder de naam ECODECT+ zijn er inmiddels typen DECT telefoons verkrijgbaar, waarvan het basisstation uitsluitend zendt indien er gebeld wordt en waarbij het zendsignaal ook wordt aangepast op de afstand van de handset tot het basistation. Het spaart niet alleen energie, doch geeft ook minder belasting op uw lichaam.

 

Babyfoon

 • In vrijwel alle gevallen is de moderne Babyfoon gemaakt met DECT technologie. Feitelijk is er aan beide kanten van de babyfoon sprake van een sterke DECT zender (50.000 mikrowatt/m2), zodat u moeiteloos over 30-100 meter door muren heen de geluiden van uw kind kunt horen. Voor een ongestoorde slaap is volgens Duitse bouwbiologen 0.1 mikro Watt/m2 de maximaal toelaatbare waarde. Dat ontvangt uw kind zelfs al van een babyfoon van twee huizen verder. Tip: gebruik de babyfoon alleen als het echt nodig is of gebruik een babyfoon voorzien van een draadje. Een alternatief is het kiezen voor een analoge babyfoon die minder (schadelijke) straling produceert. Deze zijn doorgaans echter qua bereik en geluidskwaliteit van mindere kwaliteit.

 

Draadloos Modem

 • Draadloze modems produceren continu een vrij belastende elektromagnetische straling, ook als ze niet in gebruik zijn. Bij niet met telefonie gecombineerde modems kan een tijdklok gebruikt worden om in elk geval gedurende de nacht de stralingsbelasting van het modem te stoppen. Bij combi modems met telefonie is dit lastiger, omdat je dan gedurende de nacht niet bereikbaar bent.
 • Omdat vrijwel ieder huis tegenowwridgeen draadloos modem en een DECT telefoon heeft is een effectiefstralingsbeschermingsproduct eigenlijk onmisbaar.

 

Spelcomputers

 • De meeste spelcomputers zijn tegenwoordig draadloos. Ze maken gebruik van draadloze modem zenders (WIFI) en feitelijk is een spelcomputer identiek aan een laptop zender of een draadloosmodem. Ook hier geldt de spelinstalatie uitschakelen als hij niet wordt gebruikt of een goede beschermingsoplossing toepassen.

Digitale TV systemen

 • In toenemende mate worden digitale TV systemen gebruikt die ook een WiFi zender bevatten. Uitzetten met een tijdklok is dan problematisch omdat het apparaat dan weer opnieuw moet worden ingesteld. Vaak staan dergelijke systemen ook op de slaapkamer en dat is de laatste plek waar je een stralingsbron wilt hebben. Als mensen de TV echt niet willen verplaatsen, dan blijft alleen een neutralisatieproduct als oplossing over om de stralingbelastign te verminderen.