Postbus 9 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
(M) +31 653 738 200
(E) info@stralingsadviesonline.nl
Stralingsproducten
home › Privacy verklaring

Privacy verklaring

Stralingsadvies, een aktiviteit van Ohm ElectroCare, hecht bijzonder aan het waarborgen van de privacy van haar klanten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stralingsadvies kan persoonsgegevens van u verwerken, door dat u gebruikt maakt van de diensten van Stralingsadvies en/of omdat u deze zelf bij het invullen van contact of onlineadviesaanvraag aan Stralingsadvies heeft verstrekt. Stralingsadvies kan de volgende persoonsgevens van u verwerken:

-Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw emailadres

- Uw antwoorden op de in de stralingstest gebruikte vragen

Waarom Stralingsadvies dit nodig heeft?

Stralingsadvies verwerkt uw persoonsgegevens enerzijds om contact met u op te nemen voor het maken van een meet of advies afspraak en het versturen van de rapportage en facturen.

Daarnaast kan Stralingsadvies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst  van opdracht, doorgaans een elektrostressmeting op klantlokatie.

Stralingsadvies verwerkt de door u gegeven antwoorden op de online elektrostresstest om u per email te berichten in welke mate u eletrostress belasting heeft en in hoeverre dit klachten zou kunnen veroorzaken.

Hoe lang Stralingsadvies de persoonsgegevens bewaart?

Stralingsadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Het uitvoeren van een meting of adviesgesprek geldt als overeenkomst. De gegevens van de online stralingstest worden uiterlijk na een jaar verwijderd.

Delen met anderen

Stralingsadvies verstrekt uw persoongegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst met u , of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek.

Er worden geen algemene en specifieke gegevens over het websitebezoek bijgehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stralingsadviesonline.nl. Stralingsadvies zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw bezoek reageren.

Beveiligen

Stralingsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stralingsadvies maakt gebruik van  een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en is gehost bij een professioneel hosting bedrijf. Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stralingsadvies verzamelde persoonsgegevens , neem dan contact op met Stralingsadvies via info@stralingsadviesonline.nl