Postbus 9 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
(M) +31 653 738 200
(E) info@stralingsadviesonline.nl
Stralingsproducten
home › {menu_name}

Wat is straling? Is straling ongezond? En zo ja wat kan ik doen?

Welkom op de Stralingsadvies Online site. Hier vindt u praktische antwoorden op vragen als:

  • Wat is straling?,
  • Welke apparaten of installaties geven straling?
  • Hoe erg is straling?
  • Welke beschermingsmaatregelen kan ik nemen?

Op deze site vindt u een gratis Online stralingstest. Deze test  geeft inzicht in de mate waarin u dagelijks belast wordt door stralingsbronnen en ook toont de test de kans of u wellicht last van heeft van elektromagnetische straling van apparaten in uw nabijheid. De gegevens worden uitsluitend voor uw test gebruikt.

Een goed begin is doorgaans om een stralingsonderzoek te laten uitvoeren. Dat kan zowel voor bedrijven als voor woonhuizen. U weet dan precies hoe de stralingssituatie in uw woon  of werksituatie is. Niet zelden zijn mensen in hoge mate verbaasd over de hoeveelheid stralingsbronnen in hun directe omgeving. Het onderzoek wordt altijd voor zien van praktische adviezen in een schriftelijke rapportage.

Meer weten? Stuur een email naar info@stralingsadviesonline.nl

Stralingsadvies Online, een activiteit van Ohm ElectroCare

 

Klant ervaringen met metingen

Bedrijven

"Een van onze werknemers klaagde over hoofdpijn en vermoeidheid op zijn werkplek. Met behulp van de meting werd een stralingsarme plek gevonden, waar de werknemer zich wel prettig voelde" De oorzaak? Een mobiele richtzender gaf veel straling precies op de plaats van deze werknemer (Nutsbedrijf Rotterdam)

"In ons bedrijf werken we met industriële magnetrons. In principe is deze productie unit onbemand, doch regelmatig moeten er er voor onderhoud mensen aan deze unit werken. In het kader van RI&E , richtlijn EMV 2013_35-EU, is er door Stralings advies gemeten en zijn er inderdaad plaatsen geconstateerd waar de richtlijnen werden overschreden. Vervolgens is het beleid hierop aan gepakt." (productiebedrijf West Nederland)

"Wij waren van plan om een productieloods te betrekken, die pal onder een hoogspanningsinstallatie was gelegen" De door Stralingsadvies uitgevoerde metingen, toonden aan de de waarden van magnetische velden de geldende richtlijnen behoorlijk overschreden" (Directeur technisch installatiebureau)

Privé woningen

" De metingen toonden aan wat ik al dacht en het geschreven advies kon ik goed gebruiken om mijn partner te infomeren. Die kon helaas niet bij de meting zijn" Sandra (Den Haag)

"De meetresultaten bevestigde mijn vermoedens dat die zendmast erg veel straling in de kamer van mijn dochter gaf. Nu weten we tenminste dat we iets moeten doen". Karel (Nieuwveen)

"Ik dacht zelf last te hebben van de hoogspanningsmast op 100 meter afstand van ons huis. Bleek het vooral de draadloze telefoon te zijn van de buren"  Ellen (Leiden)

"Ik had geen idee dat die babyfoon zo'n enorme hoeveel straling gaf in het ledikantje van mijn dochter. Toen we hem hadden uitgezet verdwenen de slaapproblemen vrijwel direct'. Brenda (Tilburg)

"Nooit geweten dat een waterbed zoveel elektrisch veld afgeeft. Nu begrijp ik ook waarom ik altijd zo onrustig sliep"  Sandra (Zwolle)

"Mijn echtgenote begreep niet waar ik het over had als ik zei dat ik nooit kon ontspannen in ons huis. Door de meting is zij zich ook gaan realiseren dat wij ons huis langzaam maar zeker hadden verandert in een soort van magnetron Nu is zij ook voor het treffen van maatregelen" Frans Jan ('s-Hertogenbosch)

Ik dacht dat al die verhalen over straling nergens op sloegen, totdat ik een stralingsmeting liet uitvoeren. Ik ben geschrokken van de hoeveelheid en dat vind ik maar niets'" Andre (Rotterdam)